Om företaget

Vårt företag är, som namnet antyder, verksamt inom ett brett område. Den huvudsakliga verksamheten är tjänster
inom stenarbeten för såväl stensättning vid trafikmiljöer som trädgårdsanläggning.

Vi har ett gediget kunnande inom anläggnings- och trädgårdsarbeten. Det kan gälla gjutningsarbeten, infarter som
skall stenbeläggas, murar av granit och alla detaljer som brukar göra att en villatomt eller markytor vid kontor
och offentliga byggnader får en anpassad och välkomnande yttre miljö. Till detta ingår även stenarbeten i
anslutning till uteplatser. Dessutom består verksamheten av produkter och tjänster inom träarbeten för såväl
inom- som utomhusmiljöer.

Ett ökat intresse att återställa byggnader och inredning efter gamla förebilder ställer allt högre krav på yrkeskunnande.
Många vill dessutom ge någon del i sin hemmiljö en personlig utformning. Det gäller även företag och offentliga
beställare som vill skapa identitet.

Mot den bakgrunden tillverkar vi dörrar, fönster, trappor, dörrpartier samt skåp och bokhyllor som utformas efter
kundens önskemål. Vi tillverkar även stolar, bord, skåp samt andra möbler i furu samt andra träslag efter
beställarens förslag på design.

Många produkter tillverkas för att uppfylla höga krav på utseende och funktion.
Vi använder till största delen lärkträ till produkter för utemiljö. Det är både vackrare och miljövänligare än det
gröna tryckimpregnerade virke som vanligt vis används på den svenska marknaden idag. Det kan vara dörrpartier,
specialfönster samt detaljer för att återställa fasader i originalskick.

Vi tillverkar till största delen på beställning efter kundens behov och bland dessa produkter finns till och
med vagnshjul av trä.

Vi utför även trädgårdsdammar och leder vattnet genom stenpartier eller efter de förslag som kunden önskar.
Vi arbetar även med underhåll av trädgårdar och andra ytor.